با استفاده از این API، شما میتوانید از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری اینستاجو برای راه اندازی ربات خود استفاده نمایید، این یعنی شما سایتی کاملا مستقل با آدرس لخواه خود و رابط کاربری اختصاصی برای خود طراحی کرده و از این API برای ایجاد و مدیریت ربات استفاده کنید.

نکات:

- آدرس ارسال درخواست ها https://instajoo.ir/api

- سایتی که طراحی می کنید ابتدا میبایست امکان ثبت نام کاربران در آن وجود داشته باشد، و بدیهی است که هر کاربر صفحات اینستاگرام خود را در حساب کاربری خود اضافه می کند.

- تمامی درخواست ها میبایست از نوع POST ارسال شود

- خروجی تمامی متدها بصورت json می باشد

- تمامی تراکنش ها در پنل خود و در بخش api قابل مشاهده است

 

متد authentication

این متد برای افزودن صفحه و یا احراز هویت مجدد استفاده می شود

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method authentication نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
username instagram نام کاربری اینستاگرام string
password 123456789 رمزعبور اینستاگرام string

 

متد get_pages

این متد برای دریافت صفحات استفاده می شود

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method get_pages نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
show_deleted_only 0/1 نمایش فقط صفحات حذف شده integer
page_number 1 شماره صفحه لیست integer

 

متد delete_page

این متد برای حذف صفحه استفاده می شود.

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method delete_page نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
page_id 165 شناسه صفحه integer

 

متد recover_page

این متد برای بازیابی صفحات حذف شده استفاه می شود.

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method recover_page نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
page_id 165 شناسه صفحه integer

 

متد page_info

این متد برای دریافت اطلاعات صفحه استفاده می شود

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method page_info نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
page_id 165 شناسه صفحه integer

 

متد update_page_settings

این متد برای بروزرسانی تنظیمات صفحه استفاده می شود

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method update_page_settings نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
page_id 165 شناسه صفحه integer
manual_status 0/1 توقف یا ادامه فعالیت ربات بصورت دستی integer
page_speed slow/mid/fast (خالی به معنای سرعت اتوماتیک) سرعت ربات string
unfollow_type system_follows/all/disable نوع آنفالو string
unfollow_after 24/48 مدت زمان آنفالو integer

 

متد search_target

برای جستجوی منبع جستجو

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method search_target نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
page_id 165 شناسه صفحه integer
target_type page/location/tag نوع منبع جستجو string
target_keyword rambodjavan1 کلید واژه string

 

متد add_target

برای افزودن منبع جستجو

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method add_target نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
page_id 165 شناسه صفحه integer
target_type page/location/tag نوع منبع جستجو string
target_keyword rambodjavan1 کلید واژه string
target_ig_id 5968541256 شناسه اینستاگرام ایتم جستجو شده integer

 

متد update_target_status

این متد برای فعال یا غیرفعال کردن یک منبع جستجو

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method update_target_status نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
page_id 165 شناسه صفحه integer
target_id 562 شناسه منبع جستجو integer
target_status 1/0 وضعیت integer

 

متد update_target_fetch_type

این متد برای تغییر نوع دریافت جمع آوری فالوور می باشد

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method update_target_fetch_type نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
page_id 165 شناسه صفحه integer
target_id 562 شناسه منبع جستجو integer
target_fetch_type newest / auto جدیدترین / اتوماتیک string

 

متد delete_target

این متد برای حذف منبع جستجو استفاده می شود

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method delete_target نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
page_id 165 شناسه صفحه integer
target_id 562 شناسه منبع جستجو integer

 

متد get_pricing

متد دریافت تعرفه استاندارد

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method get_pricing نام متد string

 

متد request_payment

متد درخواست شناسه برای شروع عملیات پرداخت

پس از دریافت کد عملیات تراکنش، انوقت کاربر را به ادرس زیر بهمراه کد عملیات تراکنش هدایت کنید:

https://instajoo.ir/api/payment?code=57fe16bc3bcw7e9a02478a7fd42414d4

پس از بازگشت از پرداخت اینستاجو، کاربر را بهمراه سه پارامتر و بصورت post به آدرسی که تعیین کرده بوده اید هدایت میکند:

- ref: کد رهگیری

- code: کد عملیات تراکنش

- status: وضعیت تراکنش. در صورتی که 0 باشد یعنی ناموفق بوده، و در صورتی که 1 باشد یعنی تراکنش موفق بوده و میبایست متد verify_payment را جهت بررسی صحت تراکنش فراخوانی کنید.

 

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method delete_target نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
page_id 165 شناسه صفحه integer
num_followers 10000 تعداد فالوور بر اساس جدول تعرفه integer
amount 188000 مبلغ پرداخت (بزرگتر یا مساوی) تعرفه ها به تومان integer
callback_url http://example.com/payment/callback.php آدرس برگشت به سایت string

 

متد verify_payment

متد بررسی صحت پرداخت.

پارامترها

پارامتر مثال توضیحات نوع داده
key 9d06890d77c4f364d31622ca988aff506d369efe کلید api string
method delete_target نام متد string
owner 24 شناسه مالک این صفحه در نرم افزار شما. این میتواند ای دی کاربر در دیتابیس شما باشد integer
page_id 165 شناسه صفحه integer
code 82a9e4d26595c87ab6e442391d8c5bba کد عملیات تراکنش string