کسب درآمد از لایک
1397-03-02 09:00

هم اکنون میتوانید با فعال کردن گزینه "کسب درآمد از لایک" در صفحه خود، پول دریافت کنید!

با توجه به افتتاح بخش "خرید لایک" کاربرانی که برای پست های خود لایک خریداری نمایند، مابقی صفحات در قبال لایک آن پست پول دریافت می کنند. و به موجودی بخش کسب درآمد آنها اضافه میشود.